Taktil stimulering

Jeg tilbyr behandlinger med Taktil stimulering.

Informasjon kommer. Se Sansekunst for informasjon inntil videre.

Se også Skola för Beröring sin informasjon om Taktil stimulering